ertegenover

ertegenover
{{ertegenover}}{{/term}}
[aan de overkant van het genoemde] opposite (to) it 〈enkelvoud〉 /them 〈meervoud〉
[met betrekking tot een tegenstelling] against it 〈argument〉; towards it 〈gevoelens〉
voorbeelden:
1   het huis ertegenover the house opposite
2   ertegenover staat dat … on the other hand …
¶   hoe sta je ertegenover? where do you stand on that?

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”